Aktuelles

Herzlichen Dank an unsere Jubilare

Zu einem gemütlichen Frühstück waren die Jubilare dieses Jahres eingeladen. Nicht alle 20 konnten der Einladung folgen, doch elf Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit zu einem freundlichen Austausch. Es gab viel zu erinnern und zu erzählen, denn die Jubiläen reichten von 20 bis 45 Jahre. Rektor Müller dankte allen sehr herzlich für ihre langjährige Treue.

Witamy w
Naëmi-Wilke-Stift Guben

Początki fundacji Naëmi-Wilke-Stift sięgają prywatnej fundacji producenta kapeluszy z Guben Friedricha Wilke w 1878 roku. Z małego szpitala dziecięcego z 14 łóżkami powstał nowoczesny szpital dla 161 pacjentów, który jest ważnym filarem regionalnej opieki zdrowotnej. Ponadto fundacja łączy dziś pod swoim dachem inne usługi o charakterze medycznym lub społecznym. Należy do nich ośrodek zdrowia z gabinetami lekarzy i terapeutów, ośrodek pomocy społecznej Diakonie, poradnia wychowawcza i rodzinna oraz przedszkole.

Stiftung

Fundacja miłości bliźniego

Fundacja Naëmi Wilke, jako fundacja kościelna Niezależnego Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego (SELK), jest uznawana przez kraj związkowy Brandenburgia. Fundacja jest prawnie reprezentowana przez Zarząd i podlega nadzorowi kierownictwa Kościoła SELK, które sprawuje ten nadzór poprzez przedstawicieli w Kuratorium (Radzie Powierniczej) Fundacji.

Szpital

Szpital w Naëmi-Wilke-Stift dba o zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich pacjentów – zgodnie z zasadami fundacji i wartościami chrześcijańskimi.