Centrum zdrowia

Centrum Zdrowia w szpitalu Fundacji Naëmi Wilke jest prowadzone przez spółkę Medizinische Einrichtungsgesellschaft (MEGmbH). Uzupełnia ono stacjonarną opiekę medyczną szpitala o centrum medyczne zajmujące się ambulatoryjną opieką zdrowotną, stanowiące zaplecze do prowadzenia terapii lub poradnictwa.

Medizinische Einrichtungsgesellschaft (MEGmbH)

Zarząd: Andreas Mogwitz i Stefan Müller

Dyrektor medyczny: Dr n. med. Caren Harnath

Dr.-Ayrer-Straße 1-4 | 03172 Guben

Telefon: +49 3561 403 365
Telefax: +49 3561 403 385

E-Mail: buero.meg@naemi-wilke-stift.de