Kontakt

Ergotherapie

Haus Friedrich Wilke

E-Mail: ergotherapie.meg@naemi-wilke-stift.de

Telefon: (03561) 403 371

Fax: (03561) 403 372

Ergotherapie Guben

Ergoterapia

Praktyka ergoterapii

Praktyka ergoterapii opiekuje się pacjentami wszystkich kas chorych oraz prywatnymi:
 • w szpitalu
 • w gabinecie ergoterapii
 • na wizytach domowych po wcześniejszym umówieniu się lub zgodnie z zaleceniem lekarza

Zespół w gabinecie ergoterapii pracuje zgodnie z hasłem:
“Blisko ludzi – odpowiedzialność z przywiązania”

Regine Schreck

Regine Schreck | Kierownik Ergoterapii

Diagnozy

 • Ogólne opóźnienia rozwojowe // zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia motoryki małej, dużej i grafomotoryki
 • Zaburzenia koordynacji
 • Zaburzenia percepcji (przetwarzanie bodźców słuchowych i wzrokowych, postrzeganie ciała)
 • Zaburzenia uczenia się i częściowej sprawności (dysleksja, dyskalkulia i inne dysfunkcje szkolne)
 • Zaburzenia uwagi i koncentracji, AD(H)D
 • Problemy z zachowaniem (lęk, niepewność społeczna, agresja, defensywność itp.)

 • Udar mózgu
 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Choroby nowotworowe
 • Polineuropatie
 • Deficyty neurologiczne (po upadkach, złamaniach, operacjach)

 • Zespół cieśni kanału nadgarstka (przed operacją lub jako leczenie uzupełniające)
 • Choroba Dupuytrena
 • CRPS (zespół wieloobjawowego bólu miejscowego)
 • Reumatoidalne zapalenie stawów // choroby reumatyczne
 • Stan po amputacji
 • Stan po złamaniach kończyny górnej

 • Wypalenie zawodowe
 • Schizofrenia
 • Problemy z uzależnieniami
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe

Dodatkowe kwalifikacje

 • Diagnostyka behawioralna i interakcyjna wspomagana wideo
 • Budowanie więzi i relacji w rodzinie terapeutycznej
 • Trening programów nauczania na podstawie ogólnych prawidłowości
 • Trening postrzegania szybkich lub nieświadomych sygnałów komunikacyjnych w różnych sytuacjach codziennych i terapeutycznych
 • Planowanie i budowanie efektywnej pracy rodzicielskiej
 • Dla grup wiekowych od niemowląt do dorosłych

Czym jest Integracja Sensoryczna (IS)?

 • Interakcja napływających wrażeń zmysłowych (przez oczy, uszy, nos, kubki smakowe, skórę i narząd równowagi) oraz ich odbiór i interpretacja w centralnym układzie nerwowym, a także umiejętność interpretacji mowy ciała lub działań innych ludzi, zdolność do ich pojmowania i reagowania adekwatnie do sytuacji.
 • W zaburzeniach IS wrażenia nie są prawidłowo przetwarzane w mózgu; najczęściej dotyczy to dzieci.
 • Często doświadczają one trudności w nauce, problemów w życiu codziennym.
 • Im wcześniej zostanie skonsultowany ergoterapeuta i rozpoznane zaburzenie, tym większe są szanse na skuteczną terapię.

Objawy w niemowlęctwie: zaburzony rytm snu, problemy ze ssaniem i połykaniem, niepokój i płacz, wyraźnie niska aktywność, drażliwość przy dotknięciu

Objawy w wieku wczesnodziecięcym / szkolnym: opóźniony rozwój mowy, opóźniony rozwój motoryczny, niezdarność (dyspraksja), brak pewności siebie i swojego ciała, nadwrażliwość na nieznane dźwięki, trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji, nadpobudliwość lub hipoaktywność, zaburzenia w uczeniu się, unikanie używania rąk, niewłaściwa postawa ciała, unikanie sytuacji, w których może dojść do dotykania (dyskoteki, transport publiczny, kolejki itp.), lęk wysokości, częste wpadanie na inne osoby lub np. framugi drzwi.

 • Testy // ustalenie dominującej ręki
 • Przestawienie na rękę dominującą
 • Przygotowanie do pisania lewą ręką (możliwe również w grupach dziecięcych)
 • Zajęcia w przedszkolach i szkołach

 • Uzyskana dodatkowa kwalifikacja, nabyta w wyniku zdanego egzaminu pisemnego, praktycznego i ustnego.
 • Leczenie wszystkich chorób i urazów w obszarze ręki, w tym całego układu ruchu.
 • Odpowiednie i kompetentne leczenie w związku z ewentualnymi problemami psychospołecznymi.
 • Wyjaśnienie procesu chorobowego.
 • Wspólne opracowanie strategii aktywnej terapii i rehabilitacji.
 • Bezpośrednie ogniwo łączące z chirurgiem ręki i wszystkimi grupami zawodowymi zajmującymi się terapią i rehabilitacją ręki.

 • Poszerzenie ruchu, łagodzenie bólu, mobilność stawów, mięśni, skóry, powięzi i tkanek za pomocą elastycznych taśm.
 • Zmniejszenie obrzęku poprzez ucisk.

 • Szkoła zdrowych pleców dla dzieci (możliwe oferty dla grup lub w szkołach i przedszkolach)
 • Leczenie według systemu Werkmeister: holistyczna koncepcja terapii, która nie tylko leczy objawy, ale także szuka przyczyn i wiąże je ze sobą.
 • Refleksologia stóp
 • Terapia lustrzana

Kontakt

Praktyka ergoterapii

Dr.-Ayrer-Straße 1-4 | 03172 Guben

Telefon: (03561) 403 371
Telefax: (03561) 403 372

E-Mail: ergotherapie.meg@naemi-wilke-stift.de