Kontakt

Kindergarten

03172 Guben

Wilkestraße 29

E-Mail: kita@naemi-wilke-stift.de

Telefon: (03561) 403 195

Przedszkole Fundacji Naëmi Wilke

Kita-News

Wenn Zuckertüten auf Bäumen wachsen…
Guben, 17.07.2024: Wenn Zuckertüten auf Bäumen wachsen, dann ist große Freude angesagt. 15 Kinder der Fuchsgruppe des Naëmi-Wilke-Stift Kindergartens freuten sich jetzt über ihre Zuckertüten und die Entlassung aus dem Kindergarten in die Schule. Bereits in der letzten Woche hatten sie mit einem Übernachtungsausflug im Familienzentrum Grießen ihren Abschied aus dem Kindergarten gefeiert. Der Streichelzoo […]

Przedszkole

Przedszkole, założone w 1879 roku, jest instytucją kościelną. Jest to najstarsza certyfikowana placówka opieki dziennej dla dzieci w mieście Guben i w powiecie Spree-Neiße. Aktualnie ma ona 99 miejsc dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.
Prowadzi również grupę dla dzieci z rodzicami.

W przedszkolu dzieci mają do dyspozycji nowoczesne i w wysokiej jakości wyposażone sale dydaktyczne, salę do drzemek, salę do zabaw mokrych, dużą salę gimnastyczną oraz dwa zewnętrzne place zabaw. Od 2009 roku przedszkole posiada “Niemiecki Znak Jakości Przedszkola”: to wyróżnienie za wysokiej jakości pracę pedagogiczną, które co roku jest odnawiane.

Ponadto przedszkole specjalizuje się we wspieraniu dzieci z zaburzeniami mowy, głosu i języka. Zintegrowane z grupami zwykłego przedszkola, dzieci z deficytami są wspierane i towarzyszą im specjalnie przeszkoleni specjaliści. Przedszkole ściśle współpracuje w tym zakresie z lekarzami oraz gabinetem logopedycznym w Fundacji Naëmi Wilke. Jest on uznawany za instytucję doradczą w zakresie logopedii w powiecie Spree-Neiße i regularnie włącza rodziców w planowanie i realizację działań wspierających.

W latach 2011-2015 przedszkole brało udział w ogólnoniemieckim projekcie “Wczesne szanse – język i integracja”, a od 2016 roku jest partnerem programowym ogólnoniemieckiego programu “Przedszkola językowe: bo język jest kluczem do świata”.

Ponieważ jesteśmy przedszkolem ewangelickim, nauczyciele przekazują również opowieści biblijne i ogólne wartości chrześcijańskie. Obchodzone są również święta chrześcijańskie, takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc.

 • Zróżnicowane i dostosowane do wieku oferty zajęć
 • Trening zmysłów poprzez świadome postrzeganie przyrody i otoczenia
 • Budowanie zaufania i bezpieczeństwa
 • Promocja zachowań społecznych
 • Wprowadzenie do opowieści biblijnych i pieśni chrześcijańskich
 • Poznawanie codziennych modlitw, również przy stole
 • Obchodzenie świąt kościelnych i świeckich
 • Intensywne przygotowanie do zajęć w szkole
 • Nauka pływania
 • Język angielski w przedszkolu
 • Intensywna współpraca z rodzicami
 • Wsparcie językowe
 • Wybór zróżnicowanych godzin opieki
 • Praca w grupie jednorodnej wiekowo
 • Posiłki z własnej kuchni fundacji, przygotowywane na miejscu

Żłobek

Dla najmłodszych dzieci dostępna jest oddzielna część placówki w postaci żłobka. Pracują tu dwie wychowawczynie, aby początek życia żłobkowego był dla rodziców i dzieci jak najbardziej spokojny, połączony z zaufaniem, bezpieczeństwem i niezawodną więzią.

Doskonale wyposażony kącik do zabawy i drzemki został celowo podzielony na małe części i dzięki temu jest przyjazny dla dzieci. Posiłki są dostarczane bezpośrednio do placówki z potrawami optymalnie dostosowanymi do wieku dzieci. To samo dotyczy rytmu dnia, który również jest konsekwentnie ukierunkowany na potrzeby małych dzieci. Szczegóły można znaleźć w naszej koncepcji.

Grupa dla dzieci z rodzicami

Grupa dla dzieci z rodzicami stanowi dodatkową ofertę przedszkola i jest finansowana przez powiat Spree-Neiße i miasto Guben. Ten rodzaj opieki skierowany jest do dzieci w wieku od jednego do trzech lat i mieści się na pierwszym piętrze nad żłobkiem. Szczególną cechą tego typu opieki jest to, że wymagana jest jednocześnie obecności jednego rodzica i jest oferowana na pół dnia od godz. 8.00 do 12.00. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ze względu na pandemię koronawirusa, obecnie w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie troje dzieci z rodzicem.

Tygodniowy rozkład zajęć grupy dzieci z rodzicami:

Poniedziałek: Zajęcia dla niemowląt

Wtorek: Zajęcia dla niemowląt

Środa: Śniadanie rodzinne

Czwartek: W pieluchach na odkrycia

Piątek: Sprawni z dziećmi

Kierownik: Nancy Renz
Tel.: (03561) 403 194
E-Mail: elki@naemi-wilke-stift.de

Do pobrania

Konzeption der Kindertagesstätte
Konzeption der Kindertagesstätte des Naëmi-Wilke-Stiftes

Konzeption der Kindertagesstätte – Sprachkonzept
Sprachkonzept als Anhang zur Konzeption der Kindertagesstätte

Konzeption der Eltern-Kind-Gruppe
Konzeption der Eltern-Kind-Gruppe des Naëmi-Wilke-Stiftes

Schutzkonzept

Schutzkonzept der Kindertagesstätte des Naëmi-Wilke-Stifts

Kontakt i godziny pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 5.45-16.30.
Przedszkole

03172 Guben | Wilkestraße 28
Dyrektor: Daniela Stachetzki
Telefon: (03561) 403 195
E-Mail: kita@naemi-wilke-stift.de

Grupa dla dzieci z rodzicami

03172 Guben | Wilkestraße 26
Telefon: (03561) 403 194
E-Mail: elki@naemi-wilke-stift.de

Daniela Stachetzki

Daniela Stachetzki | Leiterin Kindertagesstätte