Kontakt

Projektteam

Telefon: 03561 403 286

Krankenhaus Guben

Centrum projektów i rozwoju

Fundacja Naëmi-Wilke-Stift chce realizować innowacyjne projekty medyczne i kliniczne w regionie, w Brandenburgii i za granicą. Z tego powodu w centrum utworzono biuro projektowe pod kierownictwem Beate-Victorii Ermisch. Zespół wspiera już bieżące projekty fundacji, ale przede wszystkim koncentruje się na przyciąganiu innowacyjnych projektów z nowymi możliwościami i perspektywami dla Naëmi-Wilke Stift.

Największym projektem uruchomionym przez biuro projektowe w 2021 r. jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Przyszłości Szpitali. Cyfryzacja procesów szpitalnych jest niezbędna do przyszłej pracy w szpitalu i we współpracy z innymi placówkami. Wyższy stopień usieciowienia i projektowanie w formie ogólnokrajowych standardów w ramach systemu opieki zdrowotnej ma na celu poprawę opieki nad pacjentem.

Pod hasłem „Europa czyni możliwym…” Interreg od ponad 30 lat tworzy historie sukcesu europejskiej współpracy transgranicznej. Euromiasto Guben-Gubin chciałoby dodać nową historię sukcesu. Zostało to zapoczątkowane 16 kwietnia przez prezydenta Brandenburgii dr Dietmara Woidke, wicewojewodę lubuskiego Dariusza Popławskiego i innych wysokiej rangi gości politycznych podczas inauguracji projektu „Transgraniczna współpraca w dziedzinie zdrowia”. Konkretnie chodzi o zaprojektowanie transgranicznego, międzynarodowego centrum zdrowia po polskiej stronie w Gubinie, przy czym poszukiwane jest rozwiązanie ogólnoeuropejskie.

Fundacja Naëmi Wilke otrzymała zgodę na realizację projektu na krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Wiąże się to z dofinansowaniem UE w wysokości prawie miliona euro. Wraz z miastami Guben i Gubin, szpitalem uniwersyteckim w Zielonej Górze i Brandenburskim Związkiem Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, do końca 2026 r. w Gubinie ma powstać ambulatoryjne centrum opieki, które zapewni opiekę medyczną 360°. W szczególności oznacza to, że obywatele Niemiec i Polski będą mieli dostęp do ambulatoryjnych usług medycznych w tym centrum, niezależnie od ich ubezpieczenia. Centrum będzie obsługiwane przez zarejestrowanych lekarzy specjalistów. Oprócz Stowarzyszenia Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, AOK, DAK i polski Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) są wśród zwolenników rady ekspertów powołanej specjalnie dla tego projektu.

Na zakończenie Minister dr Dietmar Woidke udzielił nam krótkiego wywiadu. Jeśli chcesz go obejrzeć, możesz go znaleźć pod poniższym linkiem: https://fb.watch/rDmd5XvvaN/

 

Rozbudowa infrastruktury cyfrowej będzie odczuwalna we wszystkich oddziałach szpitala. Oprócz zmian wynikających z cyfryzacji, dalsze procesy restrukturyzacyjne będą miały miejsce w centralnym oddziale ratunkowym. We wrześniu 2021 r. powołano grupę projektową złożoną z pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie, której zadaniem jest ustrukturyzowanie i zorganizowanie niezbędnych działań. Oddział ratunkowy jest centralnym filarem szpitala. Jego przeprojektowanie pod względem struktury przestrzennej i organizacyjnej ułatwi i usprawni przyjmowanie pacjentów i opiekę nad nimi.

Pierwszym krokiem była ponowna certyfikacja jako centrum urazowe, która miała miejsce wiosną 2022 roku.

Naëmi-Wilke-Stift chciałaby otworzyć całodobowe centrum opiekiz opcją wielopokoleniowego gospodarstwa domowego. Mając na celu stworzenie przyjaznego rodzinie centrum z różnymi usługami pod jednym dachem, chcielibyśmy zaoferować pracownikom szpitala i mieszkańcom Guben/Gubina i okolic możliwość całodobowej opieki nad dziećmi, a tym samym dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Szczególnie dla rodziców i pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym, pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego jest łatwiejsze. Jednocześnie, żyjąc razem z kilkoma pokoleniami, dzieci doświadczają naturalnego obrazu stawania się człowiekiem. Centrum opieki dziennej ma służyć jako modelowy projekt, który oprócz ułatwiania życia rodzinom, ma również przeciwdziałać społecznym skutkom zmian demograficznych.

Planowana jest rozbudowa regionalnego centrum opieki. Region wiejski ma otrzymać taką samą jakość leczenia jak metropolie. Dzięki rozszerzeniu telemedycyny, diagnostyce i leczeniu pacjentów będą towarzyszyć specjaliści, zapewniając wysokiej jakości leczenie blisko domu.

Rozszerzenie polsko-niemieckich projektów ma ogromne znaczenie dla Fundacji Naëmi-Wilke i dla miasta Guben. Rozszerzenie projektu „Zdrowie bez granic w Euromieście Guben-Gubin” było wielkim sukcesem. Współpraca z polskimi placówkami oraz leczenie pacjentów z Gubina i okolic to kluczowe zadania dla Guben i szpitala, które w najbliższych latach muszą być dalej umacniane i rozbudowywane. Międzynarodowe Biuro Pacjenta zostało otwarte w listopadzie 2021 roku. Był to ważny krok w kierunku zaoferowania obywatelom Polski, ale także osobom z innych krajów, niezbędnego wsparcia w procesie leczenia.

Rozszerzenie projektu GoG – opieka ambulatoryjna w Gubinie

Zmiany demograficzne wymagają przemyślenia także w Polsce. Tam również nie jest już oczywiste, że pacjenci otrzymują kompleksowe wsparcie od swoich krewnych w domu. Fundacja Naëmi-Wilke chciałaby rozpocząć projekt pilotażowy z dziesięcioma pacjentami z Gubina, którzy mają otrzymać opiekę w domu po operacji. W tym celu ważne jest porównanie warunków ramowych opieki domowej w Polsce i Niemczech, a przede wszystkim określenie potrzeb.

Ważnym krokiem w tym kierunku jest polsko-niemieckie sympozjum: Myślenie o opiece ambulatoryjnej ponad granicami. Jest to miejsce, w którym gracze mogą koordynować i dyskutować o możliwościach i możliwych zastosowaniach.

Aby otworzyć nowe perspektywy dla szpitala, złożono wniosek o innowacyjny projekt transportowy. Projekt „Curefly” ma na celu naukowe zbadanie możliwości transportu próbek medycznych dronem z Guben do wspólnego laboratorium MVZ w Cottbus, oddalonego o 40 kilometrów. Wraz z Titus Research GmbH i Germandrones GmbH, Naëmi-Wilke-Stift uruchomiła projekt w 2022 r., finansowany z programu „Innowacyjna mobilność lotnicza” Federalnego Ministerstwa Transportu. Przede wszystkim trzeba pokonać biurokratyczne przeszkody, zanim pierwszy dron będzie mógł wystartować.

Aspekt zrównoważonego rozwoju działalności ma również zostać rozszerzony na lądzie. Flota pojazdów Naëmi-Wilke-Stift zostanie rozszerzona poprzez zakup samochodów elektrycznych. Będą one dostępne przede wszystkim dla ośrodka pomocy społecznej, ale także dla całego personelu fundacji.