Międzynarodowe Biuro Pacjenta

Serwis, który rozumiesz!

W Międzynarodowym Biurze Pacjenta zajmujemy się opieką administracyjną nad zagranicznymi pacjentami, którzy korzystają z usług medycznych w niemieckim szpitalu Naëmi-Wilke-Stift w Guben. Biuro znajduje się w centrum szpitala obok Izby przyjęć i jest obsługiwane przez trzech dwujęzycznych wykwalifikowanych pracowników (koordynator zdrowia, pielęgniarz, lekarz).

Zapewniamy obsługę w języku polskim, niemieckim i angielskim. W razie potrzeby organizujemy tłumaczenie w innych językach. Międzynarodowe Biuro Pacjenta jest pierwszym punktem kontaktowym dla pacjentów zagranicznych, aby zapewnić im lepszy dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej. Pacjenci objęci będą opieką od pierwszego kontaktu, poprzez załatwienie wszelkich formalności, aż do zakończenia leczenia. Oprócz opieki nad pacjentami zagranicznymi, Międzynarodowe Biuro Pacjentów zajmuje się również współpracą z różnymi innymi instytucjami i szpitalami.

Stiftung
Godziny otwarcia:

Poniedziałek i środa w godz. 10:00-17:00 oraz po wcześniejszym umówieniu si

Osoby do kontaktu:

mgr Anna Wróbel, Polsko-niemiecki koordynator ds. zdrowia
mgr Jacek Cebulski, pielęgniarz dyplomowany
lek. med. Michał Gracz

Tel.: 0049 3561 403282
E-Mail: kontakt@naemi-wilke-stift.de

Naemi-Wilke-Stift
Dr.-Ayrer-Straße 1-4
03172 Guben (pokój nr 5)

Działalność Międzynarodowego Biura Pacjenta obejmuje następujące zadania:

  • Koordynowanie całego procesu leczenia w szpitalu dla pacjentów zagranicznych,
  • Doradztwo dla pacjentów po leczeniu za granicą (również niemieckich pacjentów po wypadkach lub leczeniu w sąsiednim kraju),
  • Doradztwo w kwestiach transgranicznej opieki zdrowotnej,
  • Pośredniczenie w kontaktach z urzędami, koordynacja współpracy z kasami chorych, sklepami zaopatrzenia medycznego, placówkami rehabilitacyjnymi itp.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków do NFZ o refundację po leczeniu ambulatoryjnym (pacjenci polscy)
  • przygotowanie kosztorysów leczenia dla pacjentów prywatnych
  • Tłumaczenia dokumentacji medycznej i koordynacja tłumaczeń ustnych w szpitalu, etc.