Kontakt

Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Naëmi-Wilke-Stifts

Hier finden Sie die Kontaktdaten der einzelnen Standorte.

Doradztwo wychowawcze i rodzinne

Poradnie Guben i Forst

Praca poradni wychowawczej i rodzinnej przy Fundacji Naëmi Wilke jest bezpłatną ofertą ambulatoryjnej opieki nad młodzieżą zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi i młodzieżą (SGB VIII). Oferta ta skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców, par i osób indywidualnych. Poradnictwo obejmuje wszystkie dziedziny życia rodzinnego i partnerskiego, a także wychowanie i pomaga w szczególnych sytuacjach życiowych i kryzysowych.

Poradnia wychowawcza i rodzinna udziela porad niezależnie od wiary, wyznania i światopoglądu. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy w ramach przepisów prawnych.

 

 

 Poznajcie zespół poradni!

W zespołach poradni w Guben i Forst pracują specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogiki społecznej i teologii.

Susanne Beley

Katharina Sondergeld | Pedagog społeczny, doradca systemowy, terapia systemowa (SG)

Nicole Baumgarten | dyplomowany podagog

Susanne Beley

Susanne Beley | Pedagog społeczny, doradztwo dla rodzin i par, psychoterapeuta

Annett Schroeter

Annett Schröter |mgr społecznych nauk behawioralnych, doradca życiowy

Sabine Zerbe

Sabine Zerbe | psycholog, rodzinny terapeuta systemowy, psychoterapeuta

Platzhalter

Jana Jacob | pedagog społeczny

Silvia Thomas

Sylvia Thomas | doradca życiowy, doradca psychologiczny i terapeuta par

Przegląd świadczeń poradni

… którzy chcą zapytać o sprawy rodzinne i wychowawcze.

… którzy potrzebują pomocy i wsparcia w wychowaniu swoich dzieci.

… których dzieci mają problemy w przedszkolu, świetlicy, szkole itp.

… którzy są samodzielnymi rodzicami lub tworzą nowe rodziny.

… którzy znajdują się w kryzysach życiowych.

…którzy mają pytania dotyczące dojrzewania.

…którzy mają problemy w związku.

Możesz do nas przyjść, jeśli masz zmartwienia, np:

… w domu,

… w szkole,

…z przyjaciółmi lub rodzeństwem

lub z innymi ludźmi.

…którzy chcą porozmawiać z kimś bez presji.

…którzy uważają, że nie mogą już sobie poradzić ze sobą.

… którzy przeżywają obecnie kryzysy.

… którzy cierpią z powodu trudności w rodzinie, związku lub szkole/pracy.

…których dręczą pytania o sens życia.

…którzy mają problemy w szkole.

Oferty zajęć grupowych

W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież bywają poddawane wysokiej presji odnośnie wyników w szkole lub podczas nauki zawodu. To często stawia je w sytuacjach stresowych, które mogą prowadzić do trudności w nauce i braku koncentracji. W ramach kursów treningowych dzieci i młodzież nabywają w małych grupach indywidualne umiejętności, które umożliwiają skuteczną naukę.

Trening kompetencji społecznych

W ramach tych kursów dzieci i młodzież uczą się umiejętności społecznych, z pomocą których mogą budować lub rozwijać pewność siebie.

Psychodiagnostyka

W zależności od tego, czy chodzi o trudności w nauce, problemy wychowawcze czy np. problemy psychologiczne, odpowiednio wykorzystuje się całe spektrum procedur diagnostycznych. Należą do nich klasyczne metody, takie jak obserwacja i rozmowa, ale także diagnostyka sprawnościowa służąca do pomiaru inteligencji, uwagi i koncentracji. Diagnostyka osobowości mająca na celu opisanie poszczególnych cech osobowości lub konkretnych obszarów problemowych (takich jak lęki, kompulsje, depresja) uzupełnia zakres naszych usług.

Poradnictwo dla par

W związku dorosłych ludzi zdarzają się czasem sytuacje pozornie beznadziejne: nawracające konflikty rodzinne, brak bliskości i intymności, problemy seksualne, zazdrość i trudności komunikacyjne, z którymi pary nie potrafią sobie poradzić. Rozmowy w poradni mogą pomóc parze w zrozumieniu konfliktów, zmianie wzorców komunikacyjnych i uzyskaniu nowych perspektyw. Pary uczą się znajdować i utrzymywać równowagę między niezależnością a związkiem.

Poradnictwo dla par przechodzących rozstanie

Poradnictwo dla par rozstających się ma miejsce w sytuacji, gdy oboje partnerzy podjęli już decyzję o rozstaniu, małżeństwo lub związek partnerski wymaga jednak jeszcze przepracowania i wyjaśnienia towarzyszących mu okoliczności. Im bardziej fair przebiegnie rozwód lub separacja, tym łatwiej będzie później byłym partnerom kontaktować się ze sobą. Odgrywa to szczególnie ważną rolę w przypadku wspólnych dzieci. Co więcej, przepracowane rozstanie jest podstawowym warunkiem powodzenia kolejnych związków.

Towarzyszenie kontaktom z dziećmi

Towarzyszenie kontaktom z dziećmi służy inicjowaniu, przywróceniu lub kontynuowaniu kontaktów związanych ze spotkaniami dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka. Ponadto, towarzyszyć można także kontaktom dziecka z rodzeństwem, dziadkami lub ojczymem/ macochą, jeśli im również przyznano prawo do kontaktów. Podczas spotkania członek zespołu doradczego wspiera spotkanie i sprzyja rozwojowi korzystnych kontaktów między dzieckiem a członkami rodziny.

Doradztwo życiowe

W poradnictwie życiowym towarzyszymy dorosłym ludziom, którzy zmierzają się z problemami w życiu lub pragną zmian. Zgodnie z naszym doświadczeniem są to przykładowo następujące kwestie:

Trudności komunikacyjne
  • Problemy związane z pracą (mobbing; rosnąca presja w pracy; alienacja zawodowa)
  • Radzenie sobie z żałobą
  • Bezrobocie i jego konsekwencje (problemy z pieniędzmi; pytanie o sens życia; brak perspektyw)
  • Troska i niepokój o inne osoby
  • Problemy psychiczne

Oprócz tych stosunkowo często spotykanych kwestii, w grę mogą wchodzić także inne wyzwania: związki partnerskie osób tej samej płci; problemy z alkoholem; nierozwiązane historie życiowe; oderwanie się od rodziców; lęki… Doradztwo oferuje różne metody, od poradnictwa indywidualnego po superwizję.

Kontakt i godziny pracy

Poradnia wychowawcza i rodzinna Fundacji Naëmi Wilke

„Haus Elisabeth“ | Wilkestraße 14 | 03172 Guben

Telefon: (03561) 403 219
E-Mail: beratungsstelle@naemi-wilke-stift.de

Godziny przyjęć

Wtorek godz. 11.00 – 12.00
i po telefonicznym uzgodnieniu

Na spotkania można umawiać się w dowolnym czasie.

Frankfurter Straße 21 | 03149 Forst

Telefon: (03562) 994 22
Faks: (03562) 403 194
E-Mail: efb-forst@naemi-wilke-stift.de

Godziny przyjęć

Środa godz. 13.00 – 14.00
Czwartek godz.10.00 – 12.00

Na spotkania można umawiać się w dowolnym czasie.

Sylvia Thomas

„Haus Elisabeth“ | Wilkestraße 14 | 03172 Guben

Telefon: (03561) 403 265
E-Mail: lebensberatung@naemi-wilke-stift.de

Adres pocztowy
Dr.-Ayrer-Straße 1-4 | 03172 Guben

Telefon Sekretariat: (03561) 403 160
Faks: (03561) 403-225