Kontakt

Krankenhausambulanz

Telefon: (03561) 403 338

Fax: (03561) 403 349

Krankenhaus Guben

Doradztwo w zakresie gastroenterologii

Gastroenterologia

Obszar doradztwa w zakresie gastroenterologii obejmuje ustalone badania i techniki gastroenterologiczne. Ponadto w ramach interdyscyplinarnej koncepcji powinno być możliwe zaproponowanie pacjentom dalszych badań gastroenterologicznych (np. endosonografii i ECPW, badań telesonograficznych i teleendoskopowych).

Informacje i świadczenia

Dostępna już oferta obejmuje następujące główne obszary badań

USG w pracowni ultrasonograficznej

 • Sonograficzna diagnoza i monitorowanie chorób wątroby i dróg żółciowych, w tym nowotworów złośliwych oraz kontrola działania TIPS
 • USG z kontrastem do badania niejasnych ognisk w wątrobie, pęcherzyku żółciowym, drogach żółciowych, trzustce i śledzionie
 • USG jelit jako element ostrej diagnostyki (w celu diagnozowania zapalenia wyrostka robaczkowego, uchyłków lub niedrożności jelit) lub w celu monitorowania przebiegu chorób zapalnych jelit, np. choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 • Diagnostyka węzłów chłonnych

USG interwencyjne

 • Punkcje narządów jamy brzusznej pod kontrolą USG, np. wątroby i trzustki
 • Zakładanie drenów, np. dreny wodobrzusza, dreny ropni, dreny pęcherzyka żółciowego

Endoskopia

 • Endoskopowe badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy (gastroskopia)
 • Kolonoskopia (badanie jelita grubego)
 • Polipektomia
 • Endoskopowa resekcja błony śluzowej (EMR)
 • Zakładanie przezskórnych gastrostomii (PEG)
 • Hemostaza endoskopowa (wstrzykiwanie, zakładanie klipsów, terapia APC, PuraStat, opaskowanie żylaków)

Prowadzimy szkolenia dla kolegów specjalistów, lekarzy asystentów i innych zainteresowanych.

Lekarz odpowiedzialny za obszar doskonalenia zawodowego

Dr. Sven Pannach

Dr n. med. Sven Pannach

 

Kontakt

Przychodnia szpitalna

Telefon: (03561) 403 338
Telefax: (03561) 403 349

E-Mail:

Postanschrift

Naemi-Wilke-Stift Guben
Dr.-Ayrer-Str. 1-4 | 03172 Guben