Kontakt

Sozialdienst

E-Mail: pflegedienstleitung@naemi-wilke-stift.de

Telefon: (03561) 403 104


Fax: (03561) 403 103

Po pobycie w szpitalu

Dla wielu pacjentów pobyt w szpitalu nie kończy się całkowicie w momencie wypisu. Często konieczna jest dalsza opieka w ambulatorium lub rehabilitacja.

Z reguły służby socjalne organizują te sprawy przed wypisem, aby pacjenci odpowiednio wcześnie otrzymywali informacje o postępach terapii. Nawet jeżeli konieczna jest opieka domowa lub hospitalizacja, należy to zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Służba socjalna i zarządzanie wypisami ze szpitala Naëmi-Wilke-Stift ściśle współpracują w tym zakresie.

Służba socjalna

Najważniejszym zadaniem służby socjalnej jest zorganizowanie bezproblemowego powrotu do domu ze szpitala. Już podczas leczenia szpitalnego wspiera ona pacjentów lub ich bliskich we wszystkich decyzjach dotyczących okresu po wypisie ze szpitala. Może to oznaczać koordynację opieki nad pacjentem między wypisem ze szpitala a przyjęciem do placówki rehabilitacyjnej lub kontakt z placówką świadczącą usługi pielęgnacyjne, taką jak ośrodek opieki społecznej Diakonie przy szpitalu Naëmi-Wilke-Stift.

Doradztwo i pośrednictwo w zakresie ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej

Doradztwo oraz wnioskowanie i pośrednictwo w zakresie usług wsparcia społecznego (pomoc domowa, dostawy posiłków, domowy telefon alarmowy)

Doradztwo w zakresie domu opieki, opieki dziennej, opieki krótkoterminowej, mieszkania wspomaganego

Wniosek o zakwaterowanie w domach spokojnej starości, domach opieki lub hospicjach

Leczenie uzupełniające (AHB) i działania rehabilitacyjne w klinikach specjalistycznych

Wnioski o przyznanie znacznego stopnia niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej

Sprawy ubezpieczeniowe, socjalne i z zakresu prawa pracy (np. doradztwo w zakresie pełnomocnictwa prewencyjnego lub DNAR (dyspozycji pacjenta dotyczącej podtrzymywania przy życiu)

Zarządzanie wypisami

Zarządzanie wypisami w szpitalu Naëmi-Wilke-Stift zapewnia pacjentom opiekę dostosowaną do potrzeb po leczeniu szpitalnym.

W tym celu służby medyczne i pielęgniarskie ściśle współpracują ze służbami socjalnymi. Ponadto już podczas pobytu w szpitalu zarządzanie wypisami sprawdza, czy istnieje potrzeba dalszego leczenia i opieki po wypisie. W razie potrzeby zarządzanie wypisami jest wspierane przez specjalistów z kasy chorych lub kasy opieki długoterminowej.

Do starannego zaplanowania wypisu konieczna jest pisemna zgoda pacjenta już w momencie przyjęcia do szpitala. Służy to na przykład do ubiegania się o leczenie uzupełniające. Oczywiście wszystkie planowane działania są nadal koordynowane z pacjentem i w razie potrzeby omawiane z bliskimi lub opiekunami.

Kontakt do służby socjalnej

Falk Jendreyeck

telefon: (03561) 403 104

telefax: (03561) 403 103
e-mail: pflegedienstleitung@naemi-wilke-stift.de

Kontakt do zarządzania wypisami

Anja Donath | Kristin Engel

telefon: (03561) 403 330
telefax: (03561) 403 331
e-mail: entlassmanagement@naemi-wilke-stift.de