Kontakt

Krankenhausinformation

Telefon: (03561) 403 0

Pflege

W szpitalu

Pobyt w szpitalu dla wielu osób wiąże się z niepewnością, ponieważ nie jest czymś codziennym. Z tego powodu znajdą Państwo tutaj kilka informacji, by mogli się Państwo dobrze przygotować do pobytu w szpitalu Naëmi-Wilke-Stift i wiedzieli, co Państwa oczekuje.

Najważniejsze miejsca związane z Państwa pobytem w szpitalu

W dniu przyjęcia proszę przybyć punktualnie o umówionej godzinie do izby przyjęć pacjentów w szpitalu Naëmi-Wilke-Stift Guben.

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:00 – 14:30.
piątek 7:00 – 13:00

fax: (03561) 403 199
e-mail: patientenverwaltung@naemi-wilke-stift.de

Ważnym momentem na początku pobytu w szpitalu jest rozmowa z lekarzem przyjmującym na oddział. Ordynator lub lekarz pracujący na oddziale zapyta Państwa o aktualny stan zdrowia, zanotuje ostre dolegliwości i poprzednie choroby lub zabiegi, a także leki, które Państwo obecnie przyjmują.

Rada: Proszę zanotować te informacje w domu, ponieważ są one ważne dla dalszego leczenia – wtedy znajdą się szybko pod ręką.

W ciągu pierwszego dnia zazwyczaj odbywa się druga rozmowa wstępna z pielęgniarką. Zapyta ona Państwa, jakie ograniczenia niesie ze sobą Państwa choroba i na jakich obszarach potrzebują Państwo pomocy. Ponadto dowiedzą się Państwo wszystkiego, co trzeba wiedzieć o procedurach obowiązujących na oddziale.

Tak wygląda typowy dzień w szpitalu Naëmi-Wilke-Stift, choć oczywiście możliwe są odstępstwa i zmiany.

06.30: Pobudka i czas na poranną toaletę, następnie w razie potrzeby kontrola poziomu glukozy we krwi, pobieranie krwi, zastrzyki

07.30: Śniadanie

Przed południem: Obchody lekarzy prowadzących, czynności lecznicze, badania i zmiany opatrunków

12.00: Obiad.

12.30 – 14.00: Odpoczynek poobiedni

Po południu: Kawa, czas na odwiedziny, ewentualne dalsze badania lub fizjoterapia

17.30: Kolacja

22.00: Cisza nocna

Jeśli planowany jest zabieg operacyjny, konieczne są wcześniejsze dodatkowe badaniakonsultacje lekarskie. Często odbywają się one w krótkim czasie i bezpośrednio w dniu przyjęcia, dlatego pomocne jest, aby zawsze pozostawali Państwo w pobliżu swojego pokoju.

W przypadku konieczności wykonania kilku badań, pomiędzy nimi może wystąpić czas oczekiwania, którego nie zawsze można uniknąć mimo starannego planowania.

Rada: Jeśli są Państwo w ich posiadaniu, mogą Państwo przynieść ze sobą aktualne zdjęcia tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub zdjęcia rentgenowskie na płycie CD – pozwala to uniknąć dublowania badań.

Rozmowy informacyjne z lekarzem przed zabiegiem mogą odbywać się w warunkach ambulatoryjnych lub na oddziale. Odpowiedzialny lekarz operujący poinformuje Państwa o przebiegu zabiegu i poinformuje o zagrożeniach, koniecznych zabiegach uzupełniających lub ewentualnym pobycie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Następnie anestezjolog porozmawia z Państwem o znieczuleniu i ponownie zada pytania, które są niezbędne do jego przeprowadzenia.

Ważne: Proszę pytać lekarzy o wszystkie kwestie związane z operacją – są oni w tej kwestii najlepiej zorientowanymi osobami!

W dniu przeprowadzenia zabiegu powinni Państwo być z reguły na czczo; jako ostatni posiłek zaleca się zwykle kolację poprzedniego dnia. Około godziny przed planowanym rozpoczęciem zabiegu otrzymają Państwo lek uspokajający, który przygotuje Państwa do znieczulenia i sprawi, że poczują się Państwo senni. Właściwe znieczulenie odbywa się następnie w sali operacyjnej lub w pomieszczeniu przygotowawczym.

W pierwszych godzinach po zabiegu Państwa stan zdrowia będzie ściśle monitorowany w sali pooperacyjnej, aż do ustabilizowania się krążenia. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, zostaną Państwo przewiezieni z powrotem do swojej sali.

W zależności od rodzaju i zakresu zabiegu może nastąpić kilkudniowy spoczynek w łóżku, podczas którego otrzymają Państwo wszechstronne wsparcie ze strony personelu pielęgniarskiego. Celem jest jednak zawsze jak najszybsza ponowna mobilizacja pacjenta, w razie potrzeby z pomocą wyszkolonych fizjoterapeutów.

Aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi, wielu pacjentów musi nosić po operacji pończochy uciskowe i codziennie otrzymywać zastrzyki rozrzedzające krew.

Pierwsza zmiana opatrunku następuje zazwyczaj dwa dni po operacji, a następnie w zależności od potrzeb – po wypisaniu ze szpitala może odbywać się to również ambulatoryjnie.

Podczas codziennego obchodu, lekarze prowadzący wspólnie z Państwem zaplanują również Państwa wypis ze szpitala. Udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące leków, środków rehabilitacyjnych, zalecanej diety lub kwestii związanych z opieką medyczną w domu.

Szczegółowe kwestie dotyczące środków rehabilitacyjnych lub dalszego leczenia są organizowane przez służby społeczne. W dniu wypisu przygotowany jest list wypisowy do lekarza rodzinnego i specjalisty kierującego. Pacjenci otrzymują również wszystkie niezbędne informacje na temat opieki pooperacyjnej w ambulatorium.

Kapelania szpitalna i wizyty duszpasterskie

Kapelania szpitalna w Naëmi-Wilke-Stift postrzega się jako możliwość ludzkiej i duchowej opieki przede wszystkim dla pacjentów i ich bliskich. Opiekę tę cechuje szacunek i chrześcijańska miłość, która dotyczy wszystkich ludzi – niezależnie od przynależności wyznaniowej czy innych przekonań.

Kapelani szpitalni towarzyszą ludziom, gdy stają w obliczu bólu, zmartwień, strachu, żałoby lub śmierci i nie chcą dłużej pozostawać sami. Przedmiotem rozmów mogą być również kwestie wiary i życia.

Kapelania szpitalna jest odpowiedzialna za nabożeństwa dla pacjentów i modlitwy na oddziałach szpitalnych. Terminy są wywieszone na oddziałach, można je też uzyskać od personelu pielęgniarskiego.

Kapelania szpitalna w szpitalu Naëmi-Wilke-Stift jest prowadzona w imieniu Kościoła i w ramach odpowiedzialności ekumenicznej. Współpracuje również z parafiami w mieście Guben.

Jako duszpasterze, kapelani szpitalni podlegają prawnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy i mają prawo do odmowy składania zeznań w związku z prowadzoną działalnością duszpasterską.

Kapelan szpitalny ksiądz Michael Voigt
Kaplica Szpitala Naëmi-Wilke-Stift

Wolontariat szpitalny

„Evangelische Kranken- und Altenhilfe e.V. (eHK)“ (Stowarzyszenie Ewangelicka Pomoc Osobom Chorym i Starszym) wspiera szpitalnych duszpasterzy. Ponieważ przez długi czas wolontariusze nosili zielone fartuchy, służąc rozmową, do dziś są znani jako „Zielone Panie i Panowie”.

Wolontariusze są przygotowywani do swojej pracy i spotykają się co miesiąc na szkoleniach. O rozmowę można poprosić przy przyjęciu do szpitala lub za pośrednictwem personelu pielęgniarskiego i kapelana szpitalnego. Z zasady nie podejmują oni żadnych czynności pielęgnacyjnych ani domowych. Ich praca polega na tym, że mają czas, słuchają, dają możliwość wyrażenia tego, co Państwa porusza. Wolontariat wizytujący ściśle współpracuje z kapelanami szpitalnymi.

Link: https://www.ekh-deutschland.de

Kontakt

Kapelania szpitalna Niezależnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (SELK)

ksiądz Michael Voigt | kapelan szpitalny w Naemi-Wilke-Stift

Poniedziałek i wtorek od 08:30 do 16:00
Pokój dyżurów: budynek nr 2, poddasze obok audytorium

telefon w szpitalu: (03561) 403 192
telefon w parafii: (03561) 431 632
telefon komórkowy: (0172) 3097373

e-mail: Guben@selk.de lub seelsorge@naemi-wilke-stift.de

Duszpasterstwo szpitalne Kościoła Ewangelickiego Berlina i Brandenburgii oraz Śląskich Łużyc Górnych (EKBO)

Biuro parafii Guben  telefon: 03561 431252

Krankenhausseelsorge der Römisch-Katholischen Kirche

diakon Markus M. Riccabona, tel. 0049 160 951 333 71

e-mail: mm.riccabona@hotmail.com

Kancelaria parafii rzymskokatolickiej

proboszcz dr Artur Żuk, telefon: 0049 3561 / 2753

e-mail: kath-pfarramt-guben@t-online.de