Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Usługi pielęgnacyjne / Opieka społeczna

Dyplomowany pedagog medyczny Herbert Gehmert - Dyrektor Działu Pielęgnacyjnego / Dyrektor szkoły

Kierownictwo

Opieka osób chorych wymaga od opiekunów wysokich, specjalistycznych kompetencji, poczucia odpowiedzialności, empatii i otwartości.

Około 200 pracowników Działu Pielęgnacyjnego i Funkcyjnego to największa grupa zawodowa w naszym szpitalu będąca do dyspozycji w różnym zakresie 24 godziny na dobę. Grupę pracowników opiekuńczych wspierają uczniowie naszej szkoły kształcącej personel służby zdrowia i kadry pielęgniarskiej jak również praktykanci i pracownicy służby cywilnej.

Najważniejszym celem jest dla nas zadowolenie pacjenta, które możemy zapewnić poprzez fachową opiekę, profesjonalne podejście i pielęgnację z uwzględnieniem zaangażowania członków rodziny na najwyższym poziomie z medycznego i pielęgnacyjnego punktu widzenia.

Filozofię pielęgnacyjną naszego szpitala opisaliśmy w standardach pielęgnacyjnych służących jako wyznacznik pracy dla całego personelu pielęgnacyjnego. Zakres naszych zadań pod względem pielęgnacyjnym jest bardzo zróżnicowany, czy to na poszczególnych oddziałach, na chirurgii, ortopedii wewnętrznej, pediatrii i oddziale intensywnej opieki medycznej, czy to w obszarach funkcyjnych takich jak sale operacyjne, dział centralnej sterylizacji, znieczulenia, endoskopia, oddział ratunkowy i ambulatorium szpitalne, w szkole kształcącej personel służby zdrowia i kadrę pielęgniarską, jak również na diakonijnym oddziale socjalnym w przypadku domowej opieki ambulatoryjnej. W celu stałego podnoszenia jakości naszych świadczeń pielęgnacyjnych przeprowadzane są konkretne seminaria szkoleniowe.

Opieka społeczna

Falk Jendreyeck - opieka społeczna

Co dzieje się po pobycie w szpitalu? Osoby wymagające opieki i ich krewni często traktują pobyt w szpitalu jako sytuację wyjątkową i martwią się o fizyczne, intelektualne i psychiczne ograniczenia, jak również o potrzebę zapewnienia stałej opieki. Ponadto należy uwzględnić fakt, że czas pobytu pacjentów w szpitalu po przebytych chorobach i operacjach jest coraz bardziej skracany. Dalsza opieka przechodzi wtedy w dużym stopniu na członków rodziny lub organizowana jest profesjonalna opieka domowa.

Dział usług opieki społecznej w Fundacji Naemi Wilke pomaga Państwu w podjęciu decyzji, tak aby przeniesienie ze szpitala do domu przebiegło w sposób bezproblemowy. W tym celu już podczas pobytu na leczeniu stacjonarnym należy skontaktować się z działem usług opiekuńczych, abyśmy mogli udzielić Państwu jako pacjentowi lub członkowi rodziny wsparcia w podjęciu decyzji, w jaki sposób ma wyglądać sytuacja po pobycie w szpitalu.

Świadczenia opiekuńcze:

 • Doradztwo / pośrednictwo opieki ambulatoryjnej
 • Doradztwo / składanie wniosków o pomoc socjalną i pośrednictwo w ubieganiu się o nią - (pomoc w prowadzeniu domu, dowożenie posiłków, pogotowie domowe)
 • doradztwo w załatwianiu spraw w zakładzie opiekuńczym, dotyczących opieki dziennej, opieki krótkotrwałej, mieszkania z opiekunem
 • Składanie wniosków o umieszczenie w domach spokojnej starości i zakładach opiekuńczych lub hospicjach
 • Leczenie łączone (AHB) i rehabilitacja w klinikach specjalistycznych
 • Sprawy ubezpieczeniowe, socjalne i dotyczące prawa pracy (np. doradztwo w kwestiach pełnomocnictwa w celu reprezentacji osoby chorej lub DNAR)

Entlassmanagement

Frau Donath und Frau Strätz

Mit dem Entlassmanagement möchten wir Ihnen eine bedarfsgerechte Versorgung im Anschluss an die Krankenhausbehandlung ermöglichen.

In enger Zusammenarbeit des ärztlichen und pflegerischen Dienstes mit dem Sozialdienst und dem Entlassmanagement stellen wir während Ihres stationären Aufenthaltes fest, ob nach der Entlassung ein weiterer Behandlungs- und Pflegebedarf besteht. Bei Bedarf wird das Entlassmanagement auch durch die Kranken-/Pflegekasse unterstützt.

Damit wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Entlassung sorgfältig und strukturiert planen können und bspw. eine AHB für Sie beantragen können, benötigen wir Ihre schriftliche Einwilligung bei stationärer Aufnahme. Alle geplanten Maßnahmen werden mit Ihnen als Patient abgestimmt. Gern beziehen wir auch Angehörige oder Bezugspersonen ein.

Bei Fragen rund um Ihre Entlassung wenden Sie sich vertrauensvoll an die jeweilige Station. Gern können Sie sich auch an unseren Sozialdienst/Entlassmanagement wenden. Unsere Krankenhaus-Information leitet Sie gern an die direkten Ansprechpartner weiter.

Higiena

Siostra Kornelia Krainz - specjalista ds. higieny

Specjaliści ds. higieny od wielu lat pełnią główną rolę w organizacji zadań mających na celu utrzymanie higieny w szpitalu. Celem utrzymywania higieny w szpitalu jest ograniczenie w jak największym stopniu infekcji, których można uniknąć poprzez przeprowadzanie działań organizacyjnych oraz dyscyplinujących. Gremium decyzyjnym ds. higieny jest komisja ds. higieny, reprezentująca wszystkie podmioty i osoby decyzyjne. Przewodniczącym komisji ds. higieny jest dyrektor szpitala.

Zakres obowiązków:

 • Analiza stanu higieny w całym szpitalu
 • Szkolenie personelu odnośnie wdrażania planu higieny i ogólnych
 • zachowań zgodnych z zasadami higieny
 • Zapewnienie jakości wszystkich maszyn i urządzeń związanych z higieną poprzez przeprowadzanie odpowiednich przeglądów
 • Zapobieganie i wykrywanie infekcji w szpitalu
 • Prowadzenie statystyk dotyczących infekcji i bakterii
 • Doradztwo w zakresie nabywania materiałów oraz przedsięwzięć budowlanych

Przy realizacji tych zadań nasi specjaliści ds. higieny współpracują ściśle ze wszystkimi działami szpitala. Działania obejmują szkolenia, doradztwo, kontrolę i tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych. Do ich przeprowadzenia nieodzowna jest gruntowna wiedza w dziedzinie medycyny, pielęgnacji, techniki i mikrobiologii jak również znajomość tekstów ustaw, rozporządzeń i dyrektyw.

Opieka szpitalna

Zespół ds. opieki - Oddział 1
Zespół ds. opieki - Oddział 2
Zespół ds. opieki - Oddział 3
Zespół ds. opieki – Oddział 4
Zespół ds. opieki – Oddział 5

Jako pacjentom chcemy zapewnić Państwu jak najlepszą opiekę! Aby Państwo, mimo choroby, mogli czuć się jak najlepiej, wykwalifikowani pracownicy naszego zespołu opiekuńczego zapewniają wsparcie podczas procesu odzyskiwania zdrowia.

Uważamy, że życzeniem naszych pacjentów są przede wszystkim:

 • szybki powrót do zdrowia,
 • leczenie zgodne z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym opieki,
 • czuć się jak u siebie w domu,
 • być traktowanym i leczonym po ludzku, również w przypadku, gdy nie będą Państwo w stanie odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości.

To właśnie oznacza dla nas profesjonalna opieka naszych patentów na ich drodze ku odzyskiwaniu zdrowia. Pod uwagę bierzemy potrzeby każdego z osobna. Oznacza to, że każdy pacjent otrzymuje opiekę dostosowaną do jego potrzeb, problemów i możliwości, aby mógł odzyskać samodzielność i dobre samopoczucie. Państwa opiekę planuje i sprawuje wykwalifikowany zespół pielęgnacyjny. Opiekę skoncentrowaną na pacjencie umożliwia forma jej organizacji na niektórych oddziałach. Stąd, do ciągłej Państwa dyspozycji jest indywidulana osoba kontaktowa. Członkowie zespołu opiekuńczego zmieniają się oczywiście w trybie zmianowym.

Aby zapewnić Państwu możliwie najlepszą opiekę, blisko współpracujemy z innymi grupami zawodowymi w naszym szpitalu. Zapewniamy jakość opieki między innymi poprzez rozwój i wprowadzanie w życie odpowiednich standardów. W czasie całego leczenia będziemy Państwa informować o wszelkich działaniach i procesach oraz chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ponadto służymy radą Państwa krewnym w przypadku innych pytań dotyczących Państwa stanu zdrowia oraz sposobu życia w okresie rekonwalescencji.

W razie potrzeby nasz dział pomocy socjalnej kontaktuje się z placówkami leczenia rekonwalescencyjnego, a tym samym zapewnia niezbędną wymianę informacji wspierając szybki powrót do zdrowia. Podczas świadczonej przez nas opieki dbamy o godność człowieka z uwzględnieniem jego potrzeb społecznych, kulturowych i religijnych, a wszystko to dzięki osobistemu podejściu, obecności i ciągłości opieki. Oznacza to również, że w ostatnich chwilach życia nie pozostawiamy samym sowie osób umierających, ale wspieramy je i ich krewnych.

Mimo naszego ciągłego dążenia do zapewniania jak najlepszego samopoczucia pacjentów, może zdarzyć się, że w trakcie pobytu w szpitalu Fundacji Naemi - Wilke nie będą Państwo z naszych usług. Konfliktów i problemów nie zawsze można uniknąć, gdy tak wiele osób mieszka i pracuje w jednym miejscu. Tylko wspólnie z Państwem możemy rozwiązać ten problem. Chętnie przyjmiemy Państwa skargi, inicjatywy i propozycje zmian na lepsze, gdyż stanowią one istotny element w ustawicznym ponoszeniu jakości naszych świadczeń, a tym samym wartościową wskazówkę usprawniającą naszą codzienną pracę.

Oddział Anestezjologii

Zespół oddziału anestezjologicznego

Zespół pielęgnacyjny oddziału anestezjologicznego towarzyszy Państwu podczas całego pobytu na naszym oddziale. Składa się on z anestezjologów, operatorów i instrumentariuszy pracujących na trzech salach operacyjnych. Po zakończonej operacji podłączamy Państwa do sprzętu monitorującego na sali pooperacyjnej aż do czasu, kiedy możliwe jest ponowne przeniesienie na oddział opieki stacjonarnej. Nasze zadania obejmują przygotowanie narkozy, asystę podczas narkozy, opiekę pooperacyjną, jak również przygotowanie i oczyszczenie narzędzi i materiałów.

W wysoko zautomatyzowanym otoczeniu, poza uczuciem maksymalnego bezpieczeństwa, staramy się zapewnić Państwu także dużą dozę życzliwej opieki i ludzkiego podejścia. Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez kompetentne i empatyczne działanie, pozbawić Państwa wszelkich lęków i trosk związanych ze znieczuleniem czy narkozą.

Oddział operacyjny

Operacja związana jest często dla pacjenta z pewnymi obawami i lękami. Dlatego też naszym celem jest sprawienie, aby Państwa pobyt był możliwie przyjemny i bezpieczny zarówno przed, w trakcie, jak i po zabiegu. Podczas gdy znajdują się Państwo w tak zwanym sztucznym głębokim śnie, zespół operacyjny sprawujący dyżur troszczy się o zapewnienie Państwu możliwie najlepszej opieki.

W naszym szpitalu dysponujemy trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt przeznaczonymi do operacji przeprowadzanych w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym. Większość pacjentów trafia tam  w stanie narkozy i nie widzi tych pomieszczeń. Są to sale o najwyższym standardzie technicznym, odpowiadające wszelkim wymogom sanitarnym.  Na naszym oddziale operacyjnym wykonuje się rocznie około 3000 zabiegów. Zapewniamy możliwość przeprowadzenia operacji 24 godz./dobę.

Centralna sterylizatornia

Zespół działu pomocniczego centralnej sterylizatornii

Higiena to w szpitalu najważniejsze przykazanie. Bez sterylnych narzędzi chirurgicznych nie może odbyć się żadna operacja. W roku 2007 w naszym szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła funkcyjnego, w którym znajduje się dział pomocniczy centralnej sterylizatornii. W międzyczasie dział ten rozwinął się i przekształcił w nowoczesne centrum świadczące usługi dla wszystkich oddziałów naszego szpitala. Sterylizacja narzędzi oraz materiałów odbywa się właśnie na odziale centralnej sterylizacji. Gwarantuje ona powodzenie wszelkich działań podejmowanych na wszystkich oddziałach oraz w przychodni przyszpitalnej. Zadaniem działu pomocniczego centralnej sterylizacji jest demontaż, wstępne czyszczenie, mycie, dezynfekcja, osuszanie, sortowanie, kontrola, rozpakowywanie, oznaczanie, sterylizacja i wydawanie narzędzi, sporządzanie dokumentacji oraz transport instrumentów medycznych do sal operacyjnych, oddziałów oraz przychodni przyszpitalnej. Ta lista czynności pokazuje, jak umiejętnie i ostrożnie należy obchodzić się z narzędziami tego typu, aby zagwarantowane było bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Oczyszczanie narzędzi obejmuje kilka etapów. W pierwszej fazie narzędzia są wstępnie czyszczone i dezynfekowane w automatach czyszczących i dezynfekujących. W drugiej fazie następuje sterylizacja narzędzi. Narzędzia sterylizowane są parą o temperaturze 134°C w ściśle określonym przedziale czasowym. Gorąca para wdziera się do najmniejszych i najtrudniej dostępnych otworów i zabija wszelkie zarazki.

Pogotowie ratunkowe i przychodnia przyszpitalna

Team Rettungsstelle

Pogotowie ratunkowe jest samodzielnym oddziałem funkcyjnym szpitala, na którym opiekę medyczną sprawuje profesjonalny zespół personelu ds. pielęgnacji oraz, w dni robocze, internista pogotowia ratunkowego. Zespół ten, codziennie od godz. 15:30 uzupełniony jest o lekarzy dyżurnych wszystkich oddziałów, którzy świadczą opiekę  w wypadkach nagłych.

Przyjmujemy pacjentów po nagłych wypadkach, zapewniając im niezbędną specjalistyczną opiekę dzięki naszej współpracy z wszystkimi oddziałami szpitala. Za naszym pośrednictwem wielu pacjentów kierowanych jest przez lekarzy pierwszego kontaktu na leczenie szpitalne w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Co więcej, asystujemy różnym lekarzom specjalistom na ich dyżurach w przychodni przyszpitalnej.

Tymczasem rocznie przyjmujemy ponad 10 000 pacjentów, którzy zwracają się do nas z różnorakimi schorzeniami, od zawału serca, aż po najmniejsze rany głowy. Liczni pacjenci transportowani są do szpitala przez karetki pogotowia, wielu przybywa samodzielnie na oddział ratunkowy. Medycyny ratunkowej nie da się dokładnie zaplanować. Czasami w pierwszym rzędzie troszczymy się o osoby najciężej chore i walczymy o ich życie na oddziale ratunkowym. Nie zawsze jest to oczywiste dla pacjentów czekających w poczekalni. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośba o cierpliwość w przypadku, gdy czas oczekiwania okaże się nieco dłuższy.