Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben
Pflegeteam Innere Medizin

Medycyna wewnętrzna

Wyposażenie

Oddział chorób wewnętrznych dysponuje ponad 60 łóżkami dla przyjęć planowych na dwóch oddziałach stacjonarnych usytuowanych w nowocześnie urządzonym, nowo wybudowanym w 2000 roku budynku. Oferujemy nowocześnie wyposażone sale jedno-, dwu- i trzyosobowe.

Na obu oddziałach do Państwa dyspozycji jest doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarzy.

Świadczenia (diagnostyka i terapia)

Stationsleitung S. Ute Müller
 • Choroby sercowo-naczyniowe, np. udar, zawał, zaburzenia dopływu krwi, nadciśnienie
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu komór i przedsionków włączając kardiowersję, implantację monitorów serca EKG (monitor holterowski EKG) i rozruszników serca, kontrola implantowanych urządzeń ICD i systemów CRT
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby wątroby i trzustki
 • Choroby nerek
 • Choroby krwi
 • Choroby reumatyczne
 • Choroby gruczołów wewnątrzwydzielniczych i choroby przemiany materii, np. choroby tarczycy, nadnerczy, cukrzyca
 • Diagnostyka guzów
 • Diagnostyka i leczenie infekcji

Zaplecze diagnostyczne

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, EKG 24 h/dobę, pomiar ciśnienia krwi 24 h/dobę, profesjonalny ultrasonograf w kolorze z funkcją Dopplera
 • próba czynnościowa płucna, pletyzmografia ciała, dyfuzja, test spazmolizy
 • endoskopia: bronchoskopia, panendoskopia, EPCW, ileokolonoskopia łącznie z badaniami diagnostycznymi i zabiegami terapeutycznymi, takie jak pobranie tkanek, papilotomia, zakładanie sondy pokarmowej
 • polipektomia, wyjaławianie żylaków przełyku, różnorodne metody tamowania krwawienia, na przykład plazmowa koagulacja argonowa
 • endoskopia kapsułkowa (mała kamera do połknięcia) traktu żołądkowo-jelitowego
 • echokardiografia łącznie z tak zwaną
 • echokardiografia przezprzełykową ultrasonografia naczyń krwionośnych duplex Doppler
 • spiralna tomografia komputerowa do dyspozycji 24h/dobę bez przerwy
 • spiroergometria
 • angiografia
 • flebografia
 • RM i badania medycyny nuklearnej we współpracy ze szpitalem partnerskim
 • urządzenia programujące i sprawdzające rozruszniki serca, urządzenia ICD i monitory serca

Świadczenia ambulatoryjne

Dr. Thomas Freytag

CA Dr. Thomas Freytag, Lekarz chorób wewnętrznych
Ordynator posiada pełne uprawnienia do kształcenia ustawicznego zgodnie z dawnymi uregulowaniami (5 lat) i kompletne uprawnienia według nowych zasad.

 • echokardiografia, echokardiografia przezprzełykowa
 • ultrasonografia duplex Doppler tętnic i żył, jak również tętnic zaopatrujących mózg
 • bronchoskopia
 • endoskopia kapsułkowa
 • ezofagogastroduodenoskopia (gastroskopia)
 • ileokolonoskopia (kolonoskopia)