Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Chirurgia

Wyposażenie

Zespół lekarzy
Zespół pielęgniarzy

Oddział chirurgiczny dysponuje 26 miejscami dla przyjęć planowych. Do oddziału chirurgicznego należy również ambulatoryjne centrum operacyjne.

Oddział chirurgiczny znajduje się w nowym budynku szpitalnym i dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami jedno- dwu- i trzyosobowymi. Poza oddziałem chirurgicznym szpital dysponuje też oddziałem ortopedycznym, medycyny wewnętrznej, pediatrii i anestezjologii.

Do Fundacji Noemi-Wilke należy także Spółka Zaopatrzenia Medycznego (Medizinische Einrichtungsgesellschaft mbH (MEG) oferująca przychodnie lekarskie leczenia ambulatoryjnego oraz oddziały fizjoterapii i hydroterapii, logopedii oraz ergoterapii, tworzące Medyczne Centrum Zdrowia.

Ordynator Dr. med. Stefan Reumuth

Odział chirurgiczny w szpitalu Fundacji Naemi-Wilke jest prowadzony przez Dr. med. Stefan Reumuth. Ordynator posiada uprawnienie do prowadzenia kształcenia ustawicznego zgodne z obowiązującym kodeksem o dalszym kształceniu Krajowej Izby Lekarskiej Brandenburgii dotyczącym kompetencji lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach:

 • Chirurgia ogólna na 24 miesiące
 • Podstawowe dokształcanie dodatkowe na 24 miesiące
 • Chirurgia wisceralna na 12 miesiące

Świadczenia

chirurgia ogólna (chirurgia wisceralna)

 • Leczenie operacyjne guzów traktu żołądkowo-jelitowego (włączając chemioterapię)
 • Leczenie operacyjne chorób traktu żołądkowo-jelitowego
 • Operacje tarczycy
 • Operacje przepukliny ściany brzucha
 • Operacje żylaków
 • Operacje rejonu odbytu
 • Leczenie infekcji kończyn
 • Leczenie stopy cukrzycowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwie najmniejszych amputacji
 • Chirurgia powypadkowa (traumatologia)
 • Operacyjne i zachowawcze leczenie złamań i zwichnięć kończyn z zastosowaniem nowoczesnych technik zespoleń (również u dzieci)
 • Wziernikowanie (artroskopia) wszystkich większych stawów z równoczesnymi operacjami
 • Operacje uszkodzeń ścięgien i więzadeł, w tym rekonstrukcje
 • Operacje ucisków nerwów kończyn
 • Operacje w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów dłoni i stóp
 • Chirurgia ambulatoryjna  
 • Pierwsza pomoc w przypadku urazów i zachorowań
 • Operacje ambulatoryjne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Pełen zakres operacji żylaków
 • Opatrywanie ran w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (tzw. żylaki)
 • Wsparcie medyczne w przypadku tzw. stopy cukrzycowej
 • Badanie naczyń krwionośnych za pomocą badania Rentgena i środka cieniującego (kontrastu)
 • Angioplastyka (PTA) z wprowadzeniem stentu lub bez
 • Operacje naczyń krwionośnych (na przykład pomostowanie aortalno-wieńcowe) w przypadku przewlekłej miażdżycy tętnic (arteriosklerozy)
 • Operacje w przypadku ostrego zwężenia lub niedrożności tętnic
 • Zabiegi tętnicy szyjnej w przypadku stenozy (zwężenia)
 • Zaopatrzenie uszkodzeń naczyń krwionośnych
 • Zabiegi wytworzenia przetok tętniczo-żylnych w ramach hemodializy
 • Zabiegi zakładania cewnika do dializ w przypadku przewlekłej niewydolności nerek