Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Anestezjologia

Wyposażenie

  • Trzy sale operacyjne jak również jedna sala operacyjna przy izbie przyjęć z najnowocześniejszymi technikami narkozy, monitorami do obserwacji funkcji życiowych oraz systemami ogrzewania pacjentów
  • Jedna sala pooperacyjna na bloku operacyjnym 6 stanowiskami monitorującymi, jeden defibrylator do leczenia zaburzeń rytmu serca
  • Dwa urządzenia Cell-Saver do autotransfuzji krwi przy operacjach o dużych utratach krwi
  • Technika intubacji dotchawiczej z użyciem fibroskopu
Dr. med. Hanns-York Helmold

Odział anestezjologii przy szpitalu Fundacji Naemi-Wilke jest prowadzony przez ordynatora Dr. med. Hanns-York Helmold. Ordynator Dr. med. Hanns-York Helmold posiada specjalizacje w następujących dziedzinach:

  • anestezjologia/ intensywna terapia,
  • medycyna ratunkowa,

Ordynator posiada ponad dwuletnie uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zawodowych.

Świadczenia

Wszystkim grupom wiekowym zapewniamy najnowocześniejsze metody anestezjologii ogólnej:

  • znieczulenie całkowite dożylne
  • znieczulenie zbilansowane i znieczulenie inhalacyjne z obowiązkowym monitoringiem EKG,
  • nieinwazyjny pomiar ciśnienia,
  • kontrola nasycenia krwi tętniczej tlenem, Kontrola powietrza wdechowego i wydechowego oraz relaksometria

W przypadku operacji z dużą utratą krwi, ponowne transfuzje krwi własnej oraz autotransfuzje przy użyciu urządzenia Cell-Saver. Podczas operacji stosowane są różne systemy ogrzewania pacjenta. W celu wykluczenia sporadycznie występujących komplikacji związanych z narkozą stosujemy wszelkie niezbędne wymogi techniczne.

Nasze spektrum znieczuleń miejscowych wynosi 20% i obejmuje wszelkie dostępne techniki anestezji miejscowej kończyn górnych i dolnych, jak również znieczulenie podpajęczynówkowe i wewnątrzoponowe. Do niwelowania bólu pooperacyjnego łączymy odpowiednie techniki cewnikowania pooperacyjnego oraz stałe pompy do terapii bólowej.

Wykonywanym rokrocznie około 2500 znieczuleniom pacjentów leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie, zgodnie z filozofią naszego szpitala, towarzyszy codziennie wysoka dbałość o pacjenta. W naszym szpitalu każdy proces znieczulenia pacjenta przeprowadzany jest przez doświadczonego lekarza anestezjologa, któremu towarzyszy wykwalifikowana w tym kierunku pielęgniarka bądź pielęgniarz. Wysoka efektywność oddziału anestezjologii została potwierdzona dzięki przeprowadzonej zewnętrznie kontroli i uzyskaniem przez nasz szpital w roku 2009 certyfikatu jakości KTQ.

Bezpośrednio przy bloku operacyjnym znajduje się sala pooperacyjna z 6 stanowiskami monitorującymi funkcje życiowe oraz możliwością mechanicznej wentylacji pacjentów. Co więcej, sala dysponuje defibrylatorem wykorzystywanym regularnie do kardiowersji terapeutycznej oraz w nagłych przypadkach. Aż do momentu stabilizacji stanu oddechu, rytmu serca, krążenia oraz zminimalizowania progu bólu pacjentom zapewniana jest stała obecność lekarza specjalisty oraz odpowiednio wykwalifikowanego pielęgniarza. Rozpoczęta już na oddziale pooperacyjnym terapia leczenia bólu jest kontynuowana przez nasz personel funkcyjny przygotowany pod względem algezjologicznym do leczenia stacjonarnego.

W celu zwiększenia komfortu pacjentów leczonych chirurgicznie w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych wprowadzono przed operacjami codzienną konsultację anestezjologiczną.

Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM)

Oddział intensywnej opieki medycznej dysponuje 7 miejscami objętymi monitoringiem centralnym. Oddział ten przeznaczony jest głównie dla pacjentów wymagających stałego nadzoru komputerowego po poważniejszych operacjach oraz pacjentów internistycznych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Istnieje tu możliwość inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej pacjentów przy ich jednoczesnym żywieniu pozajelitowym z wykorzystywaniem wkłucia centralnego. W ubiegłym roku terapii anestezjologicznej z udziałem odpowiedniego oddziału specjalistycznego poddano ok. 1100 pacjentów.