Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Serdecznie witamy w Naëmi-Wilke-Stift Guben

Naemi-Wilke-Stift Gubin

Szanowni Goście!

Nasz Instytut funkcjonuje od 1878 roku. Od początku swojej działalności jest powszechnie znany na terenie Górnych Łużyc oraz w okolicach Guben. Naszą maksymą jest fragment Psalmu 84 w. 12: „Bo Pan Bóg jest Słońcem i tarczą (…)”. Realizując naszą misję staramy się stać jak najbliżej człowieka. Naszą misję realizujemy z poszanowaniem drugiego człowieka, wypływającym z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego.

Pod szyldem Naemi-Wilke-Stift, obok szpitala, funkcjonują również różnorodne instytucje zdrowotno-opiekuńcze, które swoje działania kierują zarówno do dzieci, młodzieży, jak i całych rodzin. Rokrocznie przez nasze drzwi przewija się kilka tysięcy osób, którym zapewniamy profesjonalną opiekę. W obrębie naszego ośrodka funkcjonuje również centrum edukacyjne, umożliwiające organizację spotkań, sympozjów oraz szkoleń.

Wszystkie podmioty Naemi-Wilke-Stift oferują swoje usługi na najwyższym poziomie, co poswiadczone jest licznymi certyfikatami jakości. Nasza instytucja wraz z podrzędnymi podmiotami tj. Spółką Zaopatrzenia Medycznego (MEG) oraz Spółką Verwaltung & Service / Administracja & Serwis (V&S) zatrudnia blisko 400 pracowników i jest jednym z czołowych pracodawców w Guben.

Bardzo cieszymy się na Państwa odwiedziny i zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową!
Pastor Markus Müller, Rektor