Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Kontakt

Spółka Zaopatrzenia Medycznego MEGmbH Guben

Kontakt
Spółka Zaopatrzenia Medycznego (MEGmbH)
Dr.-Ayrer-Straße 1-4
03172 Guben

Prezes: pan Gottfried Hain
Dyrektor medyczny: pani Dr. med. Caren Harnath
Dyrektor administracyjny: pan Stefan Müller
Telefon: (0049) 3561 403 365
Telefax: (0049) 3561 403 365
E-Mail:

Wspólnik: Fundacja Naemi-Wilke Guben
Rejestr handlowy: Sąd Powiatowy Cottbus
Karta rejestru: HRB 1845
Numer zakładu pracy: 80 74 410 00

Obowiązkowe dane według ustawy o telemediach dla wyżej wymienionej instytucji zatrudniającej lekarzy:
Ustawowa nazwa zawodu: lekarz // lekarka
Kraj, w którym nadano nazwę zawodu: Republika Federalna Niemiec
odpowiedzialna izba: Państwowa Izba Lekarska Brandenburgii
Odpowiedzialny urząd nadzoru: Zrzeszenie Izby Lekarskiej Brandenburgii 
Odpowiednie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu takie jak kodeks etyki zawodowej, krajowa ustawa o zawodach lekarskich, znajdują się na stronie głównej Państwowej Izby Lekarskiej Brandenburgii.
www.kvbb.de
www.laekb.de