Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Ergoterapia

Spółka Zaopatrzenia Medycznego

Ergoterapia

Kontakt
Praktyka ergoterapeutyczna „Haus Friedrich Wilke“
Dr.-Ayrer-Str. 1-4
03172 Gubin

Telefon: (0049) 3561 403 371
Telefax: (0049) 3561 403 372
E-Mail: ergotherapie.meg(at)naemi-wilke-stift.de

Leczymy pacjentów wszystkich kas chorych i pacjentów prywatnych

 • w szpitalu
 • w przychodni logopedii
 • w czasie wizyt domowych po wcześniejszym umówieniu albo wg zalecenia lekarza

Świadczenia

Leczymy takie schorzenia, jak:

 • Stan po apopleksji (udar)
 • Urazy głowy
 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane
 • Polineuropatia wskutek np. cukrzycy, alkoholu
 • Choroby wieku starczego (np. choroba Alzheimera)
 • Stan po amputacjach
 • Stan po złamaniach kości wskutek upadków
 • Zaburzenia czucia ręki
 • Schorzenia reumatyczne jak zapalenie wielostawowe, artroza i reumatyzm kręgosłupa
 • Złamania kości w obszarze ręki oraz dystalne złamania kości przedramienia
 • Przykurcz Dupuytrena
 • Zespół odruchowej dystrofii współczulnej (M. Sudeck)
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Fizyczne, umysłowe i duchowe stany rozwoju wstecznego
 • Zaburzenia motoryki w zakresie ruchów dużych i subtelnych, grafomotoryki
 • Zaburzenia koordynacji
 • Zakłócenia audytywnego i wizualnego przetwarzania bodźców
 • Zaburzenia nauki i niektórych umiejętności szkolnych
 • Zaburzenia uwagi i koncentracji
 • Zaburzenia zachowania (strach, agresja, obrona, ect.)

Terapie

Terapie motoryczno-funkcjonalne

 • Inicjacja funkcji
 • Redukcja bólu i obrzęku
 • Zmniejszenie i eliminacja przykurczów
 • Przywrócenie różnych funkcji dotyku, chwytania, trzymania
 • Trening koordynacji
 • Trening ochrony stawów
 • Trening obciążeniowy
 • Trening motoryki w zakresie ruchów dużych i subtelnych oraz
 • grafomotoryki, trening pisania
 • Termoterapia rozgrzanym piaskiem

Czynności życia codziennego

 • Trening samodzielności (doskonalenie i utrzymanie) w zakresie higieny ciała, ubierania i rozbierania się, jedzenia i picia, jak i innych codziennych aktywności pacjenta
 • Konsultacja lekarska i trening używania protez
 • Przygotowanie pomieszczenia mieszkalnego- konsultacje

Terapia psychosocjalna

 • Aktywizująca terapia zajęciowa
 • Techniki manualne i twórcze
 • Trening obciążający jako przygotowanie do powrotu do aktywności zawodowej

Terapia neurofizjologiczna

 • Trening postrzegania
 • Leczenie neurofizjologiczne w oparciu o Bobath
 • Terapia sensoryczno-integracyjna według Jean Ayres
 • Wprowadzenie ruchu w oparciu o metodę F. Affolter
 • Trening wydajności mózgu przy zastosowaniu specjalnego programu lub za pomocą oprogramowania sterowanego komputerowo (np. trening koncentracji, postrzegania, orientowania, pamięci, reakcji, szybkości, etc. )

Terapia zachowań według koncepcji IntraActPlus

 • Analiza konfliktów, zakłóceń i problemów w relacjach
 • Wspólne omawianie i rozwiązywanie problemów
 • Rozpoznawanie i uświadamianie sobie sygnałów
 • Opracowywanie i budowanie strategii rozwiązywania problemów
  • Zaburzenia w nauce i osiągnięciach
  • Strach i społeczna niepewność
  • Agresja
  • Moczenie i encopresis (moczenie i nietrzymanie stolca)