Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Impressum

Naëmi-Wilke-Stift
Szpital i luterański zakłąd diakonisa
Kirchliche Stiftung in der Selbstständigen Ev.-Luth. Kirche (SELK)
Dr.-Ayrer-Str. 1-4
03172 Guben

Telefon: (03561) 403 0
Telefax: (03561) 403 225
E-Mail:
Strona internetowa: http://www.naemi-wilke-stift.de

Fundacja jest zgodnie z Kodeksem Podatkowym, uznana jako  służący dobru powszechnemu. Do tego jest prowadzona w registrze fundacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgu.

Osoby upoważnione:
Pfr. Markus Müller, Rektor
Andreas Mogwitz, dyrektor administracji

Organ nadzoru:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandeburgu, Henning-von-Tresckow-Straße 9 -13, 14467 Poczdam

Numer rejestracyjny VAT: DE 153 859 726
Numer podatkowy:  056 140 02311

Odpowiedzialny za treść strony internetowej:
Pfr. Markus Müller

Koncepcja, design, realizacja
Kupper Computer GmbH
Websolutions
www.kupper-websolutions.de