Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Kuratorium

Fundacja Naemi-Wilke

Fundacja Naemi-Wilke jest jedną z cenionych fundacji kościelnych w Brandenburgii. Podlega nadzorowi władz kościelnych Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (SKEL), który reprezentuje ją poprzez Kuratorium Fundacji.

Do kuratorium należą:

  • Hans-Jörg Voigt, biskup SKEL, Przewodniczący Kuratorium
  • Erik Braunreuther, Rada Kościelna, Zastępca Przewodniczącego
  • Michael Voigt, Kurator Okręgu Kościelnego Lausitz der SKEL
  • Carsten Wolter jako Specjalista ds. Diakonii Członek Kościoła SKEL
  • Konstantin Eckert jako pełnomocnik ekspert, zaproponowany przez parafię Gubin vorgeschlagen wurde
  • Dr. Matthias Schröter, stały zastępca

Kontakt
Kancelaria Kościoła SKEL
Schopenhauerstraße 7
30613 Hannover
Kod pocztowy 690407

Telefon: (0049) 511 557 826
E-Mail:

Biskup Hans Jörg Voigt, przewodniczący
Kuratorium i zarząd

Pliki do pobrania