Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Historia

Naemi Wilke

Fundacja Naemi-Wilke od 1878 do dnia dzisiejszego

Fundacja Naemi-Wilke została założona w 1878 r. jako prywatna fundacja przez producenta kapeluszy w Guben Friedricha Wilke (1829-1908). Fundacja otrzymała nazwę na cześć Naemi, córki Fridricha Wilke, która w wieku 14 lat zmarła na tyfus i tym samym zapoczątkowała fundację. W roku 1879 do szpitala dziecięcego z 14 łóżkami przyłączono przedszkole. W 1884 r. utworzono Diakonijny Dom dla Matek imienia Kaiserswerther. W 1888 r. Fundacja stała się niezależna prawnie i podlegała nadzorowi Wyższego Kolegium Kościelnego (władze kościelne) Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (staroluterański).

Kamienie pamięci

W 1898 roku rozpoczęto pracę na rzecz niepełnosprawnych w wybudowanym w tym celu budynku. W ramach akcji T4, polegającej na eliminacji „życia niewartego życia” (od 1939), w czasie narodowego socjalizmu, w maju 1940 r. zaprzestano pracy na rzecz niepełnosprawnych na skutek dokonanego mordu na dzieciach i młodzieży. W roku 2006 wzniesiono kamienie pamięci dla upamiętnienia tej zbrodni.

Szpital (1903)

Po drugiej wojnie światowej na prośbę urzędów komunalnych fundacja rozpoczęła pracę na rzecz osób starszych, którą prowadzono do 1995 roku. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku rozszerzono zakres obowiązków. W 1992 r. Fundacja przejęła opiekę nad dotychczasowym szpitalem miejskim w Guben i stworzyła kolejne rodzaje działalności.

Szpital (2000)

Począwszy od roku 1990 budynek fundacji został wyremontowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W dniu 3.10.2000 r., w 10 rocznicę Zjednoczenia Niemiec w sposób uroczysty rozpoczął się pierwszy etap budowy szpitala.

W latach 2003/2004 wprowadzono hydroterapię jako rozszerzenie fizjoterapii. W roku 2007 można było rozpocząć budowę drugiego oddziału szpitala wraz z całkowicie nowymi salami operacyjnymi, głównym oddziałem sterylizacyjnym i laboratorium.

W 2012 r. rozpoczęto budowę trzeciego oddziału szpitala, dzięki czemu fundacja dysponuje obecnie całkowicie odnowionym centrum medycznym. Historyczny budynek szpitala mieści teraz przychodnie lekarskie spółki Medizinische Einrichtungsgesellschaft (MEGmbH).

W filmie dokumentalnym stworzonym przez fundację „Sonne und Schild“ (Słońce i tarcza) przedstawiona jest historia i aktualny zakres działalności Fundacji.

Formy działalności Fundacji obejmują obecnie następujące oddziały specjalistyczne:

 • Szpital fundacji posiada obecnie 151 łóżek dla przyjęć planowych na czterech oddziałach:
  • Anestezjologia i intensywna opieka medyczna
  • Chirurgia
  • Medycyna chorób wewnętrznych
  • Ortopedia
 • Klasztory diakonijne
 • Przedszkole ze żłobkiem i grupą dla rodziców z dzieckiem
 • Poradnia wychowawcza i rodzinna z terapią małżeńską, dla par i terapią indywidualną
 • Szkoła kształcąca personel służby zdrowia i kadry pielęgniarskiej
 • Diakonijne centrum społeczne
 • Sieć Zdrowe Dzieci
 • Spółka Zaopatrzenia Medycznego (niem. Medizinische Einrichtungsgesellschaft mbH) z:
  • przychodniami lekarskimi
  • przychodnią logopedyczną
  • przychodnią ergoterapeutyczną
  • fizjoterapią i hydroterapią