Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Fundacja Naemi-Wilke 2014

Film dokumentalny "Eine kleine Stadt in der Stadt” („Małe miasto w mieście”)

"Guben – we wschodnich Niemczech – podzielone miasto na granicy z Polską, a w Guben małe miasto w mieście – Fundacja Naemi-Wilke."

Film o Fundacji Naemi-Wilke z tłem historycznym, historią Fundacji i szczegółową prezentacją działalności i dzisiejszego zakresu zadań.


FILMART Poczdam GmbH © 2014, czas trwania: 31:47 min