Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Przedszkole

Uznana przez państwo placówka dziennej opieki nad dziećmi

Wyposażenie

Przedszkole jest instytucją kościelną założoną w 1879 roku. Jest dziś najstarszą uznaną placówką dziennej opieki nad dziećmi w mieście Guben i okręgu Spree-Neiße w posiadaniu prywatnym. Przedszkole ma 107 miejsc i może przyjąć dzieci od narodzin do wieku szkolnego.

Przedszkole specjalizuje się w opiece nad dziećmi z zaburzeniami mowy i głosu. Dzieci chore uczą się wspólnie ze zdrowymi, otrzymując jednocześnie dodatkową opiekę. Współpracujmy przy tym ściśle z odpowiedzialnymi lekarzami, a zwłaszcza z przychodnią logopedyczną Fundacji Naemi-Wilke. Rodzice są stale włączani w planowanie i prowadzenie działań wspierających. Przedszkole jest uznaną placówką nauki języka okręgu Spree-Neiße.

Dzieci mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone najwyższej jakości sale, poza tym pokój zabaw, salę do zabawy w wodzie, salę gimnastyczną i dwa place zabaw na zewnątrz. Przedszkole otrzymało w 2009 roku Niemiecki Znak Jakości dla Przedszkoli jako wyróżnienie za swoją wysokiej jakości pracę pedagogiczną, które było corocznie odnawiane. Przedszkole jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 16:30.

 

 

Świadczenia

 • Różnorodne i odpowiednie dla wieku zajęcia
 • Kształcenie zmysłów poprzez świadome postrzeganie natury i świata życia
 • Budowa zaufania i bezpieczeństwa
 • Wspieranie zachowań społecznych
 • Wprowadzenie do historii biblijnych i pieśni chrześcijańskich
 • Poznawanie modlitw przed i po jedzeniu oraz modlitw codziennych
 • Świętowanie świąt kościelnych i kalendarzowych
 • Intensywne przygotowanie do nauki w szkole
 • Nauka pływania
 • Angielski w żłobku
 • Intensywna współpraca z rodzicami
 • Nauka języka
 • Wybór różnych godzin opieki
 • Praca w grupach jednolitych wiekowo
 • Zapewnienie posiłków przez miejscową kuchnię Fundacji Naemi-Wilke

Downloads