Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Szkoła Ochrony Zdrowia i Pielęgniarstwa

Wykształcenie w Fundacji Naemi-Wilke

Wykształcenie zawodowe dla pracowników ochrony zdrowia i pielęgniarstwa

Wykształcenie zawodowe dla pracowników ochrony zdrowia i pielęgniarstwa wynika z ustawy o zawodzie w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa (BbgKPHG) kraju związkowego Brandenburgia z 26.05.2004 oraz rozporządzenia o kształceniu i egzaminowaniu dla zawodów w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa (KrPflHilfeAPrV) z 24.08.2004. Okres nauki wynosi rok. Nauka w dwóch klasach po 20 miejsc zaczyna się 01.04 lub 01.10 danego roku.

Poza tym jesteśmy partnerem kooperacyjnym szkoły ochrony zdrowia i zawodów pielęgniarskich, towarzystwo zarejestrowane, Poststraße 41, 15890 Eisenhüttenstadt. Tam mogą Państwo rozpocząć trzyletnią naukę zawodu w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa. Wymagane praktyki w ramach nauki mogą Państwo wykonać również w naszym szpitalu.

Ubieganie się o miejsce w Eisenhüttenstadt jest możliwe również w naszej szkole.

Działania-certyfikacja

Oprócz certyfikacji organu prowadzącego szkołę certyfikat uzyskały w latach 2013 i 2014 z czasem trwania do 2016 również następujące przedsięwzięcia edukacyjne:

 • Kształcenie w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa (1 rok)
 • Niestacjonarne kształcenie na instruktora praktyk
 • Przedsięwzięcie aktywujące w celu przygotowania do nauki w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (7 tygodni)
 • Przedsięwzięcie w celu przygotowania do teoretycznego egzaminu poprawkowego w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa (1,5 tygodnia)
 • Przedsięwzięcie w celu przygotowania do teoretycznego i praktycznego egzaminu końcowego w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa po zakończonej z negatywnym wynikiem trzyletniej nauki w zakresie ochrony zdrowia i pielęgniarstwa (5,5 tygodnia)

Certyfikacja szkoły

W lutym 2013 szkoła oraz przedsięwzięcie nauki otrzymały certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Certyfikacji systemów zarządzania (DQS) zgodnie z § 2 Rozporządzenia do Ustawy Socjalnej (SGB) III (AZAV).

Certyfikat jest ważny pięć lat i jest sprawdzany corocznie audytem śródrocznym.

Dzień projektowy
Zajęcia

Warunki przyjęcia to:

 • Predyspozycje zdrowotne (szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu B i A)
 • Wykształcenie szkoły głównej lub inne odpowiadające wykształcenie, w tym wykształcenie zawodowe
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oczekujemy od uczniów:

 • Zaangażowania i zainteresowania nauką
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Sumienności i dyscypliny
 • Świadomości odpowiedzialności
 • Dyskrecji
 • Uprzejmości
 • Umiejętności uczenia się
 • Przynależność do kościoła chrześcijańskiego jest mile widziana, ale nie jest warunkiem

Nauka jest zorganizowana w następujący sposób:

 • Przynajmniej 600 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Przynajmniej 1000 godzin praktycznego kształcenia
  • W zakresie operatywnym
  • W zakresie zachowawczym
  • W zakresie lekarskiej opieki ambulatoryjnej pacjenta
  • W opiece nad osobami starszymi i współpracy z domem opieki dla osób starszych

Edukacja kończy się:

 • egzaminem ustnym i
 • egzaminem praktycznym

Podstawowe umiejętności po zakończeniu nauki:

 • Samodzielne przeprowadzenie
  • higieny ciała
  • Ułożenie i transport pacjenta
  • Podawanie leków i pomoc przy spożywaniu posiłków
  • Pomoc przy oddawaniu moczu i stolca
  • Przeprowadzenie obserwacji chorego i uzupełnienie dokumentacji pielęgniarskiej
  • Zachowanie zasad higieny
 • Praca pod nadzorem personelu pielęgniarskiego:
  • Opieka lecznicza / terapia fizykalna
  • Podawanie lekarstw
  • Pielęgnacja i opieka nad ciężko chorymi i umierającymi

Inne możliwości zatrudnienia:

 • Szpitale
 • Domy spokojnej starości, domy opieki dla osób starszych
 • Kliniki geriatryczne
 • Sanatoria i ośrodki zdrowia
 • Kliniki lecznicze
 • Ośrodki społeczne, m.in.

Aplikacje

Aplikacje można składać przez cały rok. Nauka rozpoczyna się odpowiednio 1 października lub 1 kwietnia bieżącego roku.

Kompletne dokumenty aplikacyjne prosimy składać na poniższy adres:
Fundacja Naemi-Wilke
Szkoła Ochrony Zdrowia i Pielęgniarstwa
Dr.-Ayrer-Straße 1 - 4
03172 Gubin
Telefon: (0049) 3561 403 201 i 206
Telefax: (0049) 3561 403 204
Mail: schule(at)naemi-wilke-stift.de