Naemi-Wilke-Stift Guben
©
Naemi-Wilke Stift Guben

Centrum kształcenia

Centrum kształcenia ustawicznego

Usługi

Fundacja zajmuje się między innymi edukacją. Kształcimy personel służby zdrowia i kadry pielęgniarskiej w uznanej przez państwo szkole podczas jednorocznych kursów. (por. Szkoła Ochrony Zdrowie i Pielęgniarstwa).

Oferujemy specjalistyczne szkolenia na medycznych oddziałach naszego szpitala. Studenci medycyny otrzymują od nas wsparcie w postaci stypendium.

Jesteśmy ponadto uznaną jednostką o zróżnicowanym zakresie działalności, w której członkowie Niemieckiej Służby Wolontariackiej mogą świadczyć swoje usługi.

Co więcej istnieje u nas możliwość odbycia praktyk w zakresie różnych zawodów. Prosimy o kontakt. Nasza szkoła oferuje miejsca dla uczniów do nauki zawodu. Oferujemy również wewnętrzny program kształcenia ustawicznego związany z Państwa profesją.